Aasta parim jahikatsekoer

2014. aasta üldkoosolek võttis vastu otsuse hakata aasta lõpus autasustama ka parimaid jahikatsetakse.

Kõik koerad, kes on kasvõi ühe katse sooritanud, võetakse arvesse, maksimaalne esitatavate katsete arv on 5. Jõudu katsetel!

 

Jahikatsete statistikat 2012-2013

2012-2013 aasta statistika kajastab elavalt aretuserinõuete mõju taksidega jahikatsetel käimisele. Kui aastal 2012 käis jahikatsetel EKL andmebaasi alusel vaid 11 taksi, neist 5 lühikarvalist standardit ja 4 karmikarvalist standardtaksi, siis aastal 2013 osales jahikatsetel Eestis kokku 50 taksi, neist kõige enam - 17 - oli nii pikakarvalisi kui lühikarvalisi standardtakse. Positiivne on see, et kui aastal 2012 tehti katseid vaid neljast taksitõust koertega, siis aastal 2013 tegid katseid ka küüliku- ja kääbustaksid - igas tõus oli vähemalt 1 koer, kes ühe katse edukalt sooritas - kas uru, või verejälje.

Keskmine punktisumma aastal 2013 oli 69.86, aastal 2012 70.54 - ehk väike langustrend on näha. See on loomulik arvestades vähest katsetel käinute arvu aastal 2012. Siia ei ole arvestatud sisse need, kes katsel läbi kukkusid - neid EKL andmebaas ei kajasta. Seega on see katsed läbinud koerte keskmine tulemus.. Parimaid tulemusi näitasid lühikarvalised standardtaksid, kelle keskmine tulemus oli 72.94 punkti.

Kõrgeimad punktisumma, nagu võis arvata, kuulus 2013. aastal lühikarvalisele standardtaksile (93 punkti) - aasta varem olid parima tulemuse saajad nii karmikarvalised kääbus- kui standardtaks koos (80 punkti). Seega on tänu reeglite muudatustele või koerte paremale ettevalmistusele saavutatud ka paremaid tulemusi.

2013. aastal käis urukatsetel ja saavutas positiivse tulemuse 35 taksi, aastal 2012 vaid 7. Verejäljekatsed läbisid 2013. aastal edukalt 15 taksi, 2012 aastal vaid 2. Küll jääb 2012 aasta ajalukku, sest see oli ainus aasta, kui kaks karmikarvalist standardtaksi osalesid ka metsseaaia katsel.

2014. peaks kaasa tooma uue uru avamise Tallinna lähistel, samuti mitmed verejäljekatsed. Loodetavasti saame aasta jooksul valmis ka kääbus- ja küülikutaksidele mõeldud tõuomase katse. Samuti loodame, et 2014. aasta üldkoosolek kinnitab ära Aasta Jahitaks konkursi eeskirjad ning seda enam on põhjust võtta oma taks ning veeta aega jahiks harjutades.

Jõudu treenimisel ja - kohtumiseni katsetel.

 

 

Jahikatsete toimkond

26.02.2015 valis üldkoosolek jahikatsete toimkonna koosseisus Ilona Alla, Marju Merila, Anne Toompalu.

Alamkategooriaid