URUKATSE

Urukatse peavad sooritama jahikoerad, kes on vastavalt jahikoerte liigituse järgi jaotatud urukoerteks ning kelle põhiülesandeks on töötada urus paiknevale ulukile (rebane, kährik, mäger). Jahiomaduste kindlaks tegemisel tehisurus. Eesmärk on välja selgitada uru- jahiomadustega koerte sobivus ja võimekus tööks urus. Samuti annab see infot aretuse jaoks.Urutreeningutel ja -katsel imiteeritakse kunstlikes tingimustes võimalikku jahti maa all ehk urus ning mille puhul on olulisteks kriteeriumiteks urgu sisenemine ja uluki leidmine, hasartsus ja visadus ning koera hääl. Iga aspekt on katsel ka hinnatav osa. Treeni oma koera enne jahti viimist, et jaht ikka õnnestuks ning, et koer oleks valmis kohtudes ulukiga kõigiks ootamatusteks, mis jahil ette võivad tulla.

ARTIKLI AUTOR: ILONA ALLA