AASTA KOER STATUUT

EDUKAIMATE NÄITUSEKOERTE- JA KOERAKASVATAJATE STATUUT

 

 • Kinnitatud ETTÜ Juhatuses 15.03.2007
 • Täiendatud ETTÜ Juhatuses 18.12.2008
 • Täiendatud ETTÜ Juhatuses 17.12.2009
 • Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 8.06.2012
 • Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 26.02.2013
 • Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 26.2.2015
 • Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 12.03.2016
 • Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 17.5.2017
  • Kehtib vastuvõtmise hetkest

VÕISTLUSKATEGOORIAD

 • Arvestusaasta – AASTA KOER
 • Arvestusaasta – AASTA PARIM KUTSIKAS ( BEEBI+ KUTSIKAEA TULEMUSED)
 • Arvestusaasta – AASTA JUUNIORKOER
 • Arvestusaasta – AASTA VETERANKOER
 • Arvestusaasta – AASTA KASVATAJA
 • Arvestusaasta – AASTA ARETUSKOER
 • Arvestusaasta- AASTA JAHIKATSEKOER

KONKURSI TINGIMUSED

 • Konkurss viiakse läbi arvestusaastal toimunud EKL poolt tunnustatud kennelorganisatsioonide sertifikaadiõigusega näituste tulemuste põhjal. Samuti arvestatakse tõuerinäitustel saadud tulemusi.
 • Erinäituseks loetakse Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud ühe või mitme EKL poolt tunnustatud koeratõu näitust.
 • ETTÜ juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis on konfidentsiaalne kuni avaldamise hetkeni.
 • Konkursi tulemused avalikustatakse autasustamise tseremoonial ning kajastatakse ETTÜ kodulehel.
 • Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad/koerakasvatajad, autasustatakse 5 paremat igas kategoorias.
 • Aunimetuse saamiseks esitab koeraomanik/ kasvataja/ aretuskoera omanik ETTÜ-sse järgneva aasta 31. jaanuariks täidetud vormikohase blanketi ning dokumentide koopiad, mis tõendavad koera/ koerte osalemist näitustel (näituste kirjelduslehed, fotod, vajadusel kataloogid). Kõigis kategooriates võib esitada ühe lisanäituse tulemused, mida võetakse arvesse võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks esimese 5 koha osas.
 • PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL ANTUD PUNKTE EI ARVESTATA!
 • Konkursile teadvalt valeandmeid esitanud isik, kõik talle kuuluvad koerad, varasematel aastatel tema omanduses olnud ja konkursil osalenud koerad ning tema kasvandikud (tema poolt kasvatatud koerad), kõrvaldatakse konkursilt kaheks valeandmete esitamisele järgnevaks aastaks.

AASTA KOER

 • Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori-, noorte-, ava-, tsempioni- või kasutusklassis saavutatud:
 • PI/PE – parim isane ja parim emane koer
 • TP/VSP tõu parim ja vastassugupoole parim koer
 • rühmavõistluse
 • ning BIS – Best In Show tulemuste põhjal.
 • Täiendavaid lisapunkte on võimalik saada rahvusvahelistelt ja erinäitustelt.
 • Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid EST- registris registreeritud koeri.
 • Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused.

AASTA KUTSIKAS

 • Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale beebi ja/või kutsikaklassis saavutatud 1-3 klassikoha,
 • TP-KUTS, VSP-KUTS ja
 • kutsikate BIS ( Best In Show) tulemuste põhjal.
 • Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid koeri.
 • Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused.

AASTA JUUNIORKOER

 • Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori klassis saavutatud 1-3 klassikoha,
 • TP-JUN, VSP-JUN – Tõu parim juunior ja vastassugupoole parim juunior
 • ja juunioride BIS ( Best In Show) tulemuste põhjal
 • täiendavaid lisapunkte võib saada rahvusvahelistelt ja erinäitustelt
 • Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid koeri.
 • Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused.

AASTA VETERANKOER

 • Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veterani klassis saavutatud 1-3 klassikoha,
 • TP-VET, VSP-VET Tõu parim veteran ja vastassugupoole parim veteran
 • veteranide BIS (Best In Show) tulemuste põhjal
 • Täiendavaid lisapunkte saab rahvusvahelistelt ja erinäitustelt
 • Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid koeri.
 • Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused.

AASTA KASVATAJA

 • Aunimetus omistatakse enim punkte saanud kasvatajale tema kasvandike näitusetulemuste põhjal olenemata nende registrikohasest riigist.
 • Konkursil võivad osaleda kasvatajad, kes on ETTÜ liikmed ja omavad registreeritud kennelnime.
 • Arvestuspunkte annavad maksimaalselt arvestusaasta 5 näituse tulemused, kus on esitatud maksimaalselt 5 koera.
 • Koerad peavad olema vähemalt kahest eri kombinatsioonist ja võivad olla erinevatest tõuvariatsioonidest.

AASTA ARETUSKOER

 • Aunimetus omistatakse enim punkte saanud aretuskoerale tema järglaste näitusetulemuste põhjal.
 • Konkursil võib esitada ETTÜ liikmetele kuuluvaid koeri.
 • Arvestuspunkte annavad maksimaalselt arvestusaasta 5 näituse tulemused, kus on esitatud maksimaalselt 5 järglase tulemused .
 • Järglased peavad olema vähemalt kahest eri kombinatsioonist.

EDUKAIMATE JAHIKOERTE KONKURSI STATUUT

Kinnitatud ETTÜ üldkoosolekul 5.3.2014
Kehtib vastuvõtmise hetkest

Võistluskategooriad: “Arvestusaasta – AASTA JAHIKOER”

Konkursi tingimused:

Konkurss viiakse läbi arvestusaastal toimunud EKL poolt tunnustatud kennelorganisatsioonide poolt korraldatud jahikatsete ja võistluste tulemuste põhjal. ETTÜ juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis avaldatakse enne autasustamist ühingu kodulehel. Konkursi paremaid autasustatakse vastaval tseremoonial. Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad, autasustatakse 5 parimat.

Aunimetuse saamiseks esitab koeraomanik/koerajuht ETTÜ-sse järgneva aasta
31. jaanuariks täidetud vormikohase blanketi ning dokumentide koopiad, mis tõendavad koera/koerte osalemist katsetele (katsetulemuste lehtede koopiad).

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL ANTUD PUNKTE EI ARVESTATA!

Konkurss “Arvestusaasta – AASTA JAHIKOER”
Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale jahikatsete/võistluste tulemuste põhjal. Tulemused teisendatakse protsentideks ning saadud protsendipunktid liidetakse. Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid koeri. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 tehistingimustes läbi viidud katse tulemused.

Koerale antakse järgmiselt lisapunkte
100 punkti I järgu tulemuse eest
75 punkti II järgu tulemuse eest
50 punkti III järgi tulemuse eest

Võistlustel saadud kohad lisapunkte ei anna ning võistlustel saadud tulemusi arvestatakse samamoodi, nagu katsetel saaduid.