Aretus

26.02.2015 valis üldkoosolek aretustoimkonna koosseisus Jelena Vdovina, Olga Batassova, Riina Reinart ja Kristin Kerem.

 

Kehtivad aretusnõuded

Aretuserinõuded

Järgmised nõuded on ühised kõikidele taksitõugu koertele, keda soovitakse aretuses kasutada:

  • silmauuringu tulemus PRA, HC ja RD suhtes tulemusega "leiuta" või vastava haiguse DNA test. 
  • näituselt hinne "suurepärane", emastel vähemalt "väga hea" või aretusülevaatus läbimine tulemusega "aretuskasutus lubatud" või "aretuskasutus lubatud tingimustega".
  • sama vanemate kombinatsiooniga pesakondi võib olla kuni kolm.
  • omavahel võib paaritada sama karvatüübi kääbus- ja küülikutakse tingimusel, et omanik teavitab sellest enne paaritust ETTÜ-d ja Eesti Kennelliitu. 
  • kõikidel taksitõugudel on soovituslik tõuomase jahikatse tulemuse olemasolu enne aretuskasutust.
  • Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust

Erinõuded kehtivad alates 01.01.2016-31.12.2020

Värvuste nimetused

Aretustoimkond on valmis saanud värvuste nimetused, mida palume edaspidi pesakondade registreerimisel kasutada. Kui täpselt ei oska oma kutsikate värvust määrata, olete oodatud ühendust võtma aretustoimkonnaga. Samuti soovitame jälgida soovituslikke värvuste omavahelist sobivust alljärgneva tabeli põhjal:

Loe edasi: Värvuste nimetused